Oslobilder.no

Vilkår for bruk av bilder fra Oslo Museum

  1. Fotografiene kan ikke brukes til annet enn det oppgitte formål.
  2. Digitale filer kan ikke videreformidles. Leien gjelder én gangs bruk.
    Filer skal slettes etter avtalt bruk.
  3. Museets og fotografens/kunstnerens navn skal oppgis sammen med fotografiet eller i egen bildeliste. Er navnet ukjent oppgis "ukjent fotograf/kunstner". Ved utelatelse belastes dobbel pris. Det må opplyses om det dreier seg om utsnitt.
  4. Det er leietagers ansvar å vise aktsomhet ved gjengivelse av bilder, slik at det ikke skjer til skade for eller krenker avbildede personer, jfr. Åndsverksloven § 45c. Den tekniske gjengivelsen skal være av en slik karakter at det ikke skader fotografens ry.
  5. Fakturering skjer ved utsendelse av bildene.

Fotopriser – gjelder fra 1. februar 2017 (veiledende):

Priser er oppgitt ekskl. moms

Digital fil med fotografisk gjengivelseskvalitet (standard er tiff-format, 300 dpi-A4, ved behov for større filer vil ekstrakostnader påløpe):

Privat bruk kr 275
Redaksjonell bruk (publisering i bøker, aviser, tidsskrifter, ukepresse, bedriftspublikasjoner, film, fjernsyn og internettsider). Dobbel pris ved utgivelse på flere språk. kr 550
Forside, samme kategorier kr 1.100
Reklame kr 1.750

Kopier på fotopapir - sort-hvitt eller farge
Mindre formater enn 40x50 cm leveres ikke.
40x50 cm kr 550
50x60 cm kr 650
50x70 cm kr 750
70x100 cm kr 1.100
Større formater kr 1.750 pr kvadratmeter

De ulike originale negativformater vil generere ulike bildestørrelser (proporsjon bredde/høye), derfor vil de kunne avvike noe fra de oppgitte standardstørrelsene.